Výpadek

Výpadek Redis serveru

Problém ze dne 8. 10. 2018, 02:18

Byl zjištěn výpadek Redis serveru, veškeré synchronizace jsou nefunkční.

Problém byl nalezen. Jednalo se o chybu v nastavení konfigurace Redis serveru.

Základem k připojení na redis je heslo, které bylo milně nastaveno v sekci masterauth namísto requirepass. Tím pádem byl Redis server public - dostupný pro všechny. Na server byl tedy veden útok, který chtěl přepsat CRON - ovšem v rám útoku, redis několikrát spadl kvůli "protected-mod" a tak se vlastně nic nestalo. -_-

Heslo nastaveno, všechny servery zupdatovány.